Wigo

fundusze unijne

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowego wydziału handlu hurtowego
z wykorzystaniem urządzeń wpływających na ochronę klimatu” mająca na celu poprawę konkurencyjności
poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.